Ponuka služieb

Home
Services

Tlačové a tlačené reklamy


img

Tlačová reklama spolu s tlačenou je klasickou a účinnou formou reklamy nakoľko ľudia stále radi listujú svojimi obľúbenými časopismi . Tlačová reklama je teda jednoduchá a dostupná. Či už zvolíte časopisy, ktoré sú ideálne z hľadiska svojho zacielenia na vybranú cieľovú skupinu, teda osloví presne toho čitateľa, ktorého zameranie daného časopisu zaujíma s ohľadom na odbornosť, pohlavie či vekovú skupinu. Denne vychádzajúce periodiká sa zase vyznačujú svojou dôveryhodnosťou u čitateľa, vysokou čitateľnosťou, dôsledným pokrytím regiónu a tradíciou.

Členenie tlačových médií

  • PODĽA periodicity - denníky, týždenníky, dvojtýždenník, mesačník, ročenky...
  • PODĽA distribúcie - predplatiteľské, voľný predaj, voľný roznos (do schránok), rozosielanej ako direct maily...
  • PODĽA pôsobnosti - celorepublikovej, regionálnej, pre vybrané (odbornej) kruhy...
  • PODĽA tlače - novinový tlač, časopisy
  • PODĽA farebnosti - čiernobiele, farebné, s doplnkovými farbami
  • PODĽA zameranie - spravodajské, vedecké, odborové - tematické, špecializované na životný štýl...

Tlačená reklama ktorú ponúkame vo forme inzercie, reklamných článkov, vykladačiek a flayerov.  Obľúbená forma tlačenej reklamy  vo forme vykladačiek ako súčasť do tlačených médií je v našej agentúre často volený spôsob reklamy.

Televízne a rozhlasové REKLAMY


imgTelevízna reklama je v súčasnosti najprestížnejšou formou reklamy , vidí ju veľké množstvo ľudí, má obraz, pohyb a možnosť vybrať si kedy bude vysielaný reklamný spot. Televízna reklama je forma reklamy, ktorá je dominantnou a nevyhnutnou súčasťou marketingového mixu. Naša reklamná agentúra Vám vie poskytnúť výhodný reklamný priestor za bezkonkurenčné ceny. Pri tvorbe televíznej reklamy a jej časového umiestnenia vo vysielaní vychádzame zo sledovanosti jednotlivých programov a štruktúre divákov. Takáto forma reklamy je vhodná k vizuálnej prezentácii výrobku, vie vytvárať image, nálady a predstavy spojené s výrobkom.

V prípade rozhlasovej reklamy je najväčšia výhoda najmä skutočnosť, že počúva rádio neustále a kdekoľvek - doma, v aute, v práci, v bare, pri nákupoch ... Reklama v rádiu je vzhľadom na nízke produkčné náklady a ideálny pomer cena/výkon veľmi efektívna. Reklama v rádiu predáva - rádio sprevádza poslucháčov kdekoľvek a je tak často posledným impulzom k nákupu Reklama v rádiu má vysoký zásah, efektívne oslovuje potrebnú cieľovú skupinu Reklama v rádiu posilňuje imidž a znalosť značky. Naša firma Vám vie poskytnúť výhodný reklamný priestor v kľúčových rádio vysielaniach na území Slovenska.

Vďaka najmodernejším technológiám však vieme reklamu nasmerovať špeciálne iba do vybraných regiónov, podľa zadania klienta, čím je možné z našej strany poskytnúť najvýhodnejšiu cenu na trhu v pomere k zásahu na cieľovú skupinu.

Outdorová reklama


imgPoskytujeme prenájom reklamných plôch ako billboardov, bigboardov, wallboardov a maxiboardov.

Argumenty prečo zvoliť billboard ako účinnú formu reklamy treba uviesť najmä, že sú verejnosti stále na očiach, pôsobia nepretržite ktorúkoľvek dennú i ročnú dobu. 

Efekt reklamy možno zvýšiť cieľavedomým výberom s dôrazom na určité územie (mesto, dopravný ťah) alebo ako konkrétnu sociálnu či profesnú skupinu (študenti, vodiči áut, cestujúci v MHD atď)

Najrozšírenejším nosičom vonkajšej reklamy je Billboard, rozmer 504x238 cm, na území Slovenskej republiky sa ich nachádza cca 3600ks a na území Bratislavy cca 900ks.

Internetová reklama


imgVýhoda internetovej reklamy je jej relevantnosť. Vaša reklama sa zobrazí v prevažnej miere iba tým, ktorí sa zaujímajú o vyhľadávanie podobných veci aké ponúkate.

Naša spoločnosť Vám vie poskytnúť aj služby zamerané na celkový marketing vo webových vyhľadávačoch a sociálnych sieťach.
Copyright 2013 IMPACT, s.r.o. | Všetky práva vyhradené.